ksiazka
"Praktyka Sprzedaży"
Rudolf A. Schnappauf
 
- SPIS TREŚCI -

Wprowadzenie Very F. Birkenbihl
Wstęp
Podziękowania

CZĘŚĆ 1 - Czynnik ludzki

Rozdział 1 - Komunikacja w sprzedaży
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Czy już kiedyś przytrafiło ci się coś podobnego?
 • Do czego służy firma
 • Produkty/usługi firmy a interes klienta
 • Kanały i istota komunikacji w sprzedaży
 • Co trzeba zrobić, aby zaspokoić racjonalne życzenie klienta?
 • Jak sprostać emocjonalnym potrzebom klienta?
 • Jaki jest podział rol pomiędzy klientem a sprzedawcą?
 • Dlaczego ty jako sprzedawca (doradca) klienta masz tak ogromny wpływ na sukces firmy?
 • Od rynku sprzedawcy do rynku nabywcy
 • Zmiana zachowań konsumenta
 • Od czego zależy twój sukces w sprzedaży?
 • Jak stworzyć więź emocjonalną z klientem?
 • To, co najważniejsze dla twojej komunikacji z klientem
Rozdział 2 - Nastawienie wewnętrzne
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Czy już kiedyś przytrafiło ci się coś podobnego?
 • Jak wygląda twój kontakt z innym człowiekiem?
 • Wszystko zależy od twojej postawy!
 • Rozwijać się czy użalać?
 • Koncentrujesz się na problemie czy na możliwości rozwiązania?
 • Konstruktywny początek dnia
 • Jak wielki wpływ na twój sukces mają twoje oczekiwania?
 • Postawa pozytywnych oczekiwań i samospełniające się przepowiednia
 • Ludkowie z Mimo
 • To, co najważniejsze dla pozytywnego nastawienia

CZĘŚĆ 2 - Przygotowanie do kontaktu z klientem

Rozdział 3 - Przygotowanie rozmowy
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Stopnie/etapy strategii sprzedaży (również sprzedaży doradczej)
 • Lista kontrolna: przygotowanie do rozmowy
 • To, co najważniejsze w przygotowaniu do rozmowy
Rozdział 4 - Umówienie terminu spotkania
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Telefoniczne uzgadnianie terminu spotkania
 • Plusy rozmowy telefonicznej
 • Czym się różni romowa telefoniczna od rozmowy bezpośredniej?
 • Koncentracja uwagi rozmówcy w zależności od rodzaju rozmowy
 • Pozycje negocjacyjne w rozmowie telefonicznej
 • Co oznaczają one dla twojej rozmowy telefonicznej?
 • Jak prawidłowo zgłaszać się przez telefon?
 • Jak świadomie używać głosu, aby wypaść przekonywująco?
 • Lista kontrolna: Jak przygotowuję rozmowę telefoniczną?
 • To co najważniejsze dla umówienia spotkania przez telefon

CZĘŚĆ 3 - Rozmowa sprzedaży z klientem

Rozdział 5 - Otwarcie rozmowy sprzedaży
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Jakie znaczenie mają twoje pierwsze słowa?
 • Cele otwarcia rozmowy
 • Jak stworzyć dobry kontakt z rozmówcą?
 • Jak unikać irytujących wyrażeń?
 • Jak unikać "Otwarć-pułapek"?
 • Jakie słowa pomogą ci wzmóc zainteresowanie w rozmówcy?
 • Jak wzbudzić w partnerze zainteresowanie rozmową?
            Przykłady otwarć
 • Czas na ćwiczenia!
 • Historia o księciu JA-MNIE
 • To, co najważniejsze w nawiązywaniu rozmowy
Rozdział 6 - Analiza potrzeb
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Co oznacza doradzać i sprzedawać?
 • Co powinno wynikać z analizy potrzeb?
 • Potrzeby i motywy
 • Jak odkryć u rozmówcy motywy decyzji o zakupie?
 • Co oznacza racjonalizowanie potrzeb?
 • Jak motywować klientów do zakupu?
 • Jaką przewagę mają pytania?
 • Korzyści wynikające z pytań stawianych w rozmowie sprzedaży?
 • Techniki zadawania pytań - rodzaje pytań
 • Jak pytać, uwzględniając interes rozmówcy?
 • Etapy analizy potrzeb
 • To, co najważniejsze w analizie potrzeb
Rozdział 7 - Aktywne słuchanie
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Nie tylko słuchaj - słuchaj aktywnie!
 • Tylkow wtedy mozesz kogoś zrozumieć, jeśli go wysłuchasz!
 • "Kontrolowany dialog"
 • Korzyści z "Kontrolowanego dialogu"
 • Straty w przepływie informacji
 • Trzy kanały w percepcji sluchającego
 • Dziesięć zasad dobrego słuchania
 • Zasady efektownego słuchania
 • To, co najważniejsze dla aktywnego słuchania
Rozdział 8 - Ukazywanie korzyści
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Jak sprzedać klientowi korzyści?
 • Czas na ćwiczenia!
 • Sformułowania "Pomostowe"
 • Przekładanie właściwości usługi lub produktu na usługi
            dla klienta
 • Czas na ćwiczenia!
 • Jak przekonać rozmówcę o zaletach twojej oferty?
 • Jak wpływać na poglądy rozmówcy?
 • Jak bardzo wiarygodny jesteś?
 • Czy musisz być przekonany do własnej oferty?
 • Osiem fundamentalnych zasad argumentacji
 • Pięć reguł argumentowania
 • Argumentacja ukierunkowana na korzyści
 • Czas na ćwiczenia!
 • To, co najważniejsze dla twojej argumentacji korzyści
Rozdział 9 - Odpowiadanie na zarzuty
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Jakie znaczenie mają zarzuty?
 • Jak prawidłowo reagować na zarzuty?
 • Odpierania zarzutów metodą "masła roślinnego"
 • Co naprawdę kryje się za zarzutami?
 • Czas na ćwiczenia!
 • Jak reagować na opór klienta przed zakupem?
 • Jak prawidłowo załatwiać reklamacje?
 • Czas na ćwiczenia!
 • Klient, który już nigdy nie wróci
 • Jak odróżnić zarzuty od wymówek/pretekstów?
 • Dalsze metody odpowiadania na zarzuty
 • Czas na ćwiczenia!
 • To, co najważniejsze w odpowiadaniu na zarzuty!
Rozdział 10 - Negocjowanie ceny
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Argumentacja uzasadniania ceny
 • Psychologia ceny
 • Wyważenie ceny i wartości
 • Jak się zachować w fazie rozmowy o cenie?
 • Opór przed zakupem "Za drogo!"
 • Czas na ćwiczenia!
 • Metody argumentacji cenowej
 • Negocjowanie cenowe programu MAGA - studium przypadku
 • Czy bronić ceny?
 • Objaśnienia do studium przypadku MAGA
 • To, co najważniejsze w negocjacjach cenowych!
Rozdział 11 - Doprowadzanie do podjęcia decyzji o zakupie
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Jakie znaczenie ma w rozmowie sprzedaży zamknięcie?
 • Jak rozpoznać cheć zakupu i gotowość do podjęcia decyzji?
 • Co zrobić w chwili, gdy twój klient wysyła sygnały gotowości do zakupu?
 • Czas na ćwiczenia!
 • Jak doprowadzić do decyzji o zakupie?
 • Metoda wprost i metoda łagodna - drogi do uzyskania decyzji o zakupie
 • Jak ułatwić klientowi podjęcie decyzji
 • Czas na ćwiczenia!
 • Co pozostaje do zrobienia, gdy już zapadła decyzja?
 • Co się dzieje, jeśli dziś nie zapadnie jeszcze żadna decyzja?
 • To, co najważniejsze dla dokonania zamknięcia

CZĘŚĆ 4 - Po kontakcie z klientem

Rozdział 12 - Przemyślenie rozmowy
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Co pozostaje do zrobienia po pożegnaniu sie z klientem?
 • Lista kontrolna - analiza rozmowy
 • Pytania pomocne w krytycznej samoanalizie rozmowy sprzedaży
 • Fazy rozmowy sprzedaży
 • Mój klient
 • To, co najważniejsze dla analizy rozmowy sprzedaży
Rozdział 13 - Długofalowe planowanie sukcesu w sprzedaży
 • Jak wygląda twoja wiedza o sprzedaży?
 • Jak pozyskać klienta jako aktywne źródło referencji?
 • Zostań "Marką" sam dla siebie!
 • Jak wytrenować swoją kompetencję w sprzedaży?
 • Cztery stopnie kompetencji
 • To, co najważniejsze dla twojego (dlugofalowego) sukcesu w sprzedaży
 


Bestellen
 
Deutsche Ausgabe

AKADEMIA SUKCESU
HDT Consulting
ul. Chopina 2
05-800 Pruszków
NIP: 876-209-23-35

https://www.ras-training.de/neu/portal.htm